fiches '.$data['fiche']; echo '

'; $i = $i +1 ; } ?>